Çështjet : Të jetuarit me SRK

Dializa gjatë pushimeve është bërë më e thjeshtë
Diaverum Shqipëri feston Ditën Botërore të Veshkave